Daily Archives 4 maja 2015

REGULACJE I STANDARDY W SYSTEMIE INFORMACYJNYM OCHRONY ZDROWIA

Opieka zdrowotna w krajach wysokouprzcmysłowionych, do kategorii których mamy nadzieją należeć, działa w sposób wymagający intensywnej wymiany i obróbki informacji. Pacjenci posiadają prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych o dużej różnorodności, wykonywanych przez wiele różnych podmiotów’: lekarzy, szpitali czy przychodni. Jednocześnie kolejne czynności medyczne opierają sią na informacjach o wcześniejszych incydentach zdrowotnych, co ma pozwolić na szybszą i trafniejszą decyzją lekarza, mniejsze koszty diagnostyki i mniejsze ryzyko pominięcia ważnych elementów w procesie diagnozowania.

Więcej

Dystrybucja usług medycznych

Rozumiana jako dostępność tych usług, która może dotyczyć trzech głównych aspektów działania:

– usługi „pierwszej pomocy” – w przypadku których liczą nie systemy organizacji jednostek ratunkowych, szybkość dotarcia do pacjenta, udzielenia mu pomocy i skierowania do dalszego leczenia:

Więcej

Wprowadzenie konkurencyjnych do Kas Chorych instytucji w zakresie PUZ

Przewidywane pozytywne skutki wprowadzenia konkurencyjnych do Kas Chorych instytucji w zakresie PUZ:

Więcej