Daily Archives 5 maja 2015

Standard komunikacji elektronicznej

Ostatnią omawianą sferą regulacj i jest protokół elektronicznego zapisu komunikatów wymienianych między jednostkami opieki zdrowotnej. Za elektroniczną wymianę dokumentów (EDI) uważa się proces przesyłania standardowo przygotowanych danych, w elektronicznym formacie, pomiędzy systemami partnerów. Komunikacja teleinformatyczna realizowana jest od wielu lat, choć narzędzia do jej realizacji bywały bardzo różne. Głównym problemem były zwykle trudności odczytu danych, formatowanych przez systemy pochodzące od różnych producentów. Z kolei, dane niesfor- matowane, przypominające komunikaty poczty elektronicznej, nie miały cech, które pozwalałyby na automatyczne wczytywanie do właściwych pól bazy odbiorcy.

Więcej