Daily Archives 8 maja 2015

Zestaw głównych kryteriów oceny

Idealnym rozwiązaniem jest tabela plac w której stawki między różnymi stanowiskami nie zazębiają się. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną zasadą, że prace o wyższym stopniu kwalifikacji (złożoności) i odpowiedzialności powinny być wyżej wynagradzane w stosunku do prac wymagających niższych kwalifikacji i odpowiedzialności.

Więcej