Daily Archives 12 maja 2015

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

Aby w pełni i świadomie korzystać z dobrodziejstw ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), ale także aby nic wpaść na pewnego rodzaju rafy należy znać tę ustawę, ale także zorganizować pracę instytucji, a szczególnie komórek zaopatrzenia i inwestycji tak aby sprzyjać racjonalnemu wykorzystaniu możliwości otwierających się dzięki stosowaniu tej ustawy.

Więcej

Dlaczego akredytacja szpitali?

Gdy rozpoczęto prace nad akredytacją szpital i wkrótce pojawiły się natarczywe sugestie, iż inne formy opieki wrymagają oceny jakości jeszcze bardziej niż szpitale. W szczególności wskazywano na opiekę podstawową jako tą część systemu, która najbardziej wymaga niezbędnych przemian. Zaś zobiektywizowana ocena jakości powinna być elementem jej nowego modelu. Z kolei po ogłoszeniu informacji, iż szpitale mogą zgłaszać wnioski o przyznanie certyfikatu akredytacyjnego napłynęło bardzo dużo próśb od różnych placówek nie-szpilalnych, jak sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, placówki leczenia uzależnień itp.

Więcej