Daily Archives 13 maja 2015

Regulacje ł,vhmdaniy w systemie informacyjnym ochrony zdrowia

Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych oparta na ICD-9-CM w wersji wydanej w USA w 1992. Klasyfikacja została po raz pierwszy przetłumaczona i opublikowana w 1995 roku. W roku 1999 wydano II edycję klasyfikacji w niektórych miejscach różniącą się od tej pierwszej. Klasyfikacja używana jest powszechnie od zeszłego roku, szczególnie w:

Więcej