Daily Archives 14 maja 2015

Polityka kadrowa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Właściwa polityka kadrowa jest kolejnym wyzwaniem dla menadżera ZOZ. Do współpracy poszukiwać trzeba lekarzy posiadających I lub II stopień specjalizacji z psychiatrii, z psychiatrii dzieci i młodzieży, ze specjalizacją z seksuologii. Niezwykle cenne są dodatkowe kwalifikacje zawodowe, w tym posiadanie certyfikatów Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Studium Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej oraz pozazawodowe, takie jak mobilności (prawo jazdy, samochód), umiejętność pracy w zespole. Trudności napotyka się z odnalezieniem psychologów klinicznych oraz wykwalifikowanych psychoterapeutów. W podstawowym zespole powinien znaleźć się także specjalista neurolog, pracownik socjalny oraz logopeda. Liczebność i wykształcenie kadry lekarskiej są ściśle zależne od zakresu oferowanych przez podmiot usług.

Więcej