Daily Archives 15 maja 2015

Strategia wyboru zakresu oferowanych świadczeń medycznych

Kryteria wyboru zakresu świadczeń realizowanych przez ZOZ, uwzględniać muszą możliwości finansowe imvestora. Niezastąpiona pozostaje ocena popytu na dany rodzaj usług, możliwości kadrowe ZOZ, warunki lokalowe oraz taki dobór zakresu usług, który zapewni ich kompleksowość.

Więcej