Daily Archives 16 maja 2015

Strategia wyboru zakresu oferowanych świadczeń medycznych cz. II

Kategoria B zawiera w sobie jednostki organizacyjne cechujące się średnim lub wysokim pułapem inwestycyjnym. Włączenie ich do zakresu oferowanych przez ZOZ świadczeń może następować stopniowo, a na celu ma przede wszystkim dywersyfikację działalności, uzasadnioną ekonomicznie i marketingowo. Proponuję zaliczyć do niej mało rozpowszechnioną poradnię geriatryczną, poradnię medycyny paliatywnej, poradnię alergologiczną, poradnię diabetologiczną łącznie z diabetologicznym oddziałem dziennym, poradnię reumatologiczną oraz poradnię medycyny szkolnej i wieku rozwojowego (Mazowiecka RKCh). W kategorii tej warto zamieścić również jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, których powoływanie realizuje omówioną wcześniej dywersyfikację pionową.

Więcej