Daily Archives 5 września 2015

REGULACJE I STANDARDY W SYSTEMIE INFORMACYJNYM OCHRONY ZDROWIA CZ. II

Stąd coraz szersze zainteresowanie zyskuje koncepcja elektronicznego rekordu medycznego oraz elektronicznego rekordu pacjenta. Za elektroniczny rekord medyczny uważamy „dynamiczny zbiór danych, zapisanych w formie elektronicznej, tworzony przez personel medyczny (da nej jednostki), w celu umożliwieniu sobie i innym dostępu do informacji koniecznej do realizacji opieki medycznej nad pacjentem’” (definicja wg EPR Programme’). Rekord ten jest zatem tworzony i przetwarzany głównie na terenie jednostki opieki zdrowotnej, która zajmuje się pacjentem w trakcie danego incydentu zdrowotnego. Udostępnianie danych z rekordu medycznego innym podmiotom następuje wtedy, gdy istnieją odpowiednie wymagania prawne i organizacyjne, oraz gdy inni potencjalni użytkownicy wyrażają zainteresowanie takimi danymi.

Więcej

Zasady wprowadzania ZOZ na rynek usług medycznych

Z chwilą przygotowania podstawowej bazy lokalowej oraz skompletowania kadry medycznej należy jak najszybciej rozpocząć wprowadzanie ZOZ na rynek usług medycznych. Z badań socjologicznych wynika, iż jednym z ważniejszych czynników wzbudzających zaufanie do placówki jest jej długotrwałe funkcjonowanie na danym terenie.

Więcej