Daily Archives 7 września 2015

Reforma samorządowa 1998 r.

Gdy podmioty te działają jako pracodawca w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom, utworzone w tym celu przez nic ZOZ-y są ZOZ-ami niepublicznymi (art. 8 ust. 4 ustawy o ZOZ).

Więcej

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Zmiana systemu finansowania usług na system ubezpieczniowo-budżc- towy jest tylko jednym z elementów reformy ochrony zdrowia w Polsce. Reforma zakłada również oparcie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia o regulowany rynek świadczeń zdrowotnych, dlatego też o całościowych zmianach będzie można mówić dopiero po zafunkcjonowaniu mechanizmów rynkowych zarówno po stronie świadczeniodawców (lekarze, przychodnie, szpitale, sanatoria) jak i po stronie dysponenta środków finansowych (Kasy Chorych, Instytucje Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Więcej

Zawód pielęgniarki (położnej)

Zawód pielęgniarki (położnej) może zatem wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Podobnie też do przepisów o zawodzie lekarza unormowano m.in. wydawanie przez okręgową radę pielęgniarek i położnych zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonym prawic wykonywania zawodu.

Więcej