Daily Archives 8 września 2015

ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. zadaniami samorządu lekarzy jest:

– 1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza:

Więcej