Daily Archives 1 listopada 2015

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten (ang. corporate income tax – CIT) jest uregulowany przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 106, poz. 482 z póż. zm.: ostatnia Dz.U. z 2000 r., nr 43, poz. 488). Jest on w swoim charakterze i wielu szczegółowych rozstrzygnięciach zbliżony do podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest podatkiem bezpośrednim, obligatoryjnym i rzeczowym o charakterze dochodowym. Obliczany jest przez podatników, a w wyjątkowych sytuacjach przez płatników. Podatek ten zasila obecnie w 95% budżet państwa i w 5% budżety lokalne.

Więcej