Daily Archives 3 listopada 2015

Organy koncesyjne – kontynuacja

Z doktrynalnego punktu widzenia nie ma w zasadzie żadnych wątpliwości co do tego, że postępowanie koncesyjne jest postępowaniem administracyjnym. Co prawda w ustawie brak jest wyraźnego (jednoznacznego) przepisu stwierdzającego, że do koncesjonowania działalności gospodarczej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Zasada ta wynika jedynie pośrednio z ustawy, a jej zastosowanie potwierdza doktryna prawa.

Więcej