Daily Archives 4 listopada 2015

Systemowe stawki podatku VAT w Polsce

Zarówno stawka podstawowa, jak i preferencyjna polskiego VAT przekraczają stawkę określoną w prawie unijnym. W podatku VAT państw członkowskich UE nie występuje także stawka podwyższona dla dóbr i usług luksusowych. Zmiany te dokonano w 1992 r. Obecnie stawki podatku od towarów i usług w Unii wynoszą od minimalnej stawki preferencyjnej 5% do maksymalnej stawki podstawowej 15%. Np. w Niemczech stawka podstawowa wynosi 16%, a preferencyjna 7%. Wyższe niż polskie stawki podstawowe obowiązują w Szwecji i na Węgrzech – 25%. W Estonii i na Łotwie obowiązuje tylko jedna podstawowa stawka VAT – 18%.

Więcej