Daily Archives 10 listopada 2015

System koncesjonowania w Polsce w latach 1918-2000

Z chwilą odzyskania przez Polskę w listopadzie 1918 r. niepodległości – po 123 latach niewoli – ustawodawca nowo zorganizowanego państwa utrzymywał w mocy, na okres przejściowy, akty normatywne byłych państw zaborczych. I tak koncesje na podejmowanie działalności gospodarczej w byłym zaborze austriackim nadal były wydawane na podstawie austriackiego prawa przemysłowego z 1869 r., zaś w byłym zaborze rosyjskim – na podstawie rosyjskiego prawa przemysłowego z 1913 r.

Więcej