Daily Archives 11 listopada 2015

Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej cz. II

Z historycznego punktu widzenia koncesja (łac. concessio) najwcześniej pojawiła się we Francji (w jęz. fr. concession), gdzie jej początki sięgają II połowy XVI wieku. W latach następnych nauka tego kraju oraz ustawodawstwo wywarły w tym zakresie znaczący wpływ na porządek prawny innych państw europejskich.

Więcej

Podatek od posiadanych psów

Jest on uregulowany ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31 z późn. zm.). Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych mających psy (art. 13 ust. 1 ustawy). Terminy płatności oraz wysokość podatku ustalają gminy. Nie mogą one jednak przekroczyć maksymalnych stawek podatku określonych przez ustawodawcę. Podatku tego nie pobiera się:

Więcej