Daily Archives 12 listopada 2015

Geneza podatków, ich funkcje i zasady

Podatek jest zjawiskiem historycznym. Jako instytucja ekonomiczno-prawna ma swoją określoną genezę. Od najdawniejszych czasów ludzie płacili podatki. Płacono je już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Były to podatki gruntowy (tributum soli) i spadkowy {yecesima hereditatum). Znaczący wpływ na koncepcje i poglądy podatkowe w okresie średniowiecza wywarła doktryna Kościoła katolickiego, gdzie konstrukcje podatków rozpatrywane były poprzez pryzmat sprawiedliwości i moralności zgodnej z nauką Kościoła.

Więcej

Podatek od gier

Podatek ten jest prawnie uregulowany w ośmiu artykułach (od art. 40 do art. 47) ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r., nr 102, poz. 650 z póżn. zm.). Jest podatkiem państwowym.

Więcej