Daily Archives 14 listopada 2015

Działalność gospodarcza wymagająca koncesji

Ustawa z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej w rozdziale 3 art. 14 ust. 1 zawiera przedmiotowy zakres koncesjonowania, tj. wyliczenia dziedzin tej działalności, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Są to:

Więcej