Daily Archives 17 listopada 2015

Pojęcie, system i rodzaje podatków w Polsce oraz UE

Jedną z podstawowych kategorii pojęciowych funkcjonujących we współczesnej świadomości społecznej jest podatek, wywierający silny i bezpośredni wpływ na działalność poszczególnych społeczeństw oraz na życie społeczne i gospodarcze kraju.

Więcej