Daily Archives 1 grudnia 2015

Organ koncesyjny i udzielanie koncesji

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji:

Więcej