Daily Archives 2 grudnia 2015

Cofnięcie koncesji – kontynuacja

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 2 pr. dz. gosp., organ koncesyjny cofa koncesję lub zmienia jej zakres w przypadku, gdy przedsiębiorca:

Więcej

Definicje koncesji i jej istota – kontynuacja

Inna definicja tego terminu (zob. W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z 1990 r.) podkreśla, iż koncesja to upoważnienie do wykonywania jakiejś określonej działalności, głównie gospodarczej, wydane przez władze administracyjne osobie fizycznej lub prawnej.

Więcej