Daily Archives 7 lipca 2017

Diagnoza SYSTEMU

Celem reformy opieki zdrowotnej było i jest uczynienie jej pod każdym względem lepszą. Nie interesuje nas w tym miejscu analiza przyczyn, uwarunkowań i detali stanu wyjściowego. Ceną każdej reformy jest stan braku równowagi okresu przejściowego. Nietrudno postawić diagnozą, że polski SYSTEM opieki zdrowotnej jest w stanic dalekim od równowagi. Jest to spowodowane przez trzy grupy czynników.

Więcej

Co to jest akredytacja?

Akredytacja to system dobrowolnej, zewnętrznej i bezpośredniej oceny mający na celu zapewnienie dobrego poziomu świadczeń i wskazanie, które placówki taki poziom gwarantują. Termin pochodzi od łacińskiego „credo”- wierzę. W sensie dosłownym oznacza, iż organizacja będąca tzw. ciałem akredytującym czy też udzielającym akredytacji oficjalnie zawierza zakładowi opieki zdrowotnej, iż dobrze pełni swoje funkcje względem pacjentów. To zawierzenie oparte jest na maksymalnie kompleksowej i wyczerpującej a zarazem wiarygodnej ocenie dokonywanej na miejscu w placówce przez wizytatorów odpowiednio przygotowanych do wykonywania tej funkcji.

Więcej