Daily Archives 8 lipca 2017

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ A DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG MEDYCZNYCH CZ. II

Kontraktując świadczenia zdrowotne Kasy stosują przepisy ustawy o Powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przepisy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia o konkursie ofert i poruszają się w ramach symulowanego budżetu opartego na przewidywanym poziomie ściągalności składki i przewidywanej liczbie ubezpieczonych w poszczególnych Kasach. Szczególnie ten ostatni element w znacznym stopniu rzutuje na kłopoty świadczeniodawców usług.

Więcej

Finansowanie świadczeń a dostępność do usług medycznych cz. II

System ten ma swoich naśladowców europejskich. W roku 1982 Minister Zdrowia Francji przywiózł dokumentację dotyczącą tego systemu i rozpoczęto prace nad jego dostosowaniem do warunków francuskich. Nowym systemem rozliczeń objęte zostały wszystkie szpitale w 1995 roku, a system przyjął nazwę Gl IM – grupcs Homogenes de Malades.

Więcej