Daily Archives 10 lipca 2017

Funkcje reprezentatywne Izby Lekarskiej

Pomimo tych wszystkich powiązań, Izba jest niezależna od rządu, a kontrola państwa polega jedynie na sprawdzaniu, czy Izba wypełnia prawo. Wszystkie kwestie natury medycznej i zawodowej rozpatrywane powinny być na poziomie samorządowym. Jednak na polu politycznym Izba jest najbardziej dostrzegalna z powodu pełnienia funkcji reprezentacyjnych:

Więcej

Fundamentalna zmiana organizacji polskiego rynku zdrowotnego

W ostatnim dziesięcioleciu na polskim rynku edukacyjnym ukształtował się trzystopniowy model szkoleń menedżerów opieki zdrowotnej: długo-, średnio- i krótkoterminowych. Do tych ostatnich należy zaliczyć tematyczne konferencje, na których podejmowane są tematy gorące, aktualne i prezentowane są praktyczne rozwiązania różnorodnych problemów organizacji rynku zdrowotnego. Efektem dobrze zorganizowanej i wartościowej merytorycznie konferencji powinna być zbiorcza publikacja, poszerzająca maksymalnie krąg odbiorców. Dlatego bardzo się cieszę, że niniejsza publikacja powstaje i mam nadzieję, pomoże koleżankom i kolegom menedżerom we wszystkich placówkach zdrowotnych w dostosowywaniu się do nie zawsze przewidywalnych reguł gry na rynku zdrowotnym.

Więcej