Daily Archives 11 lipca 2017

Jak wykorzystywać akredytację?

Akredytacja jest jedynym kompleksowym systemem oceny jakości szpitala dostępnym w Polsce. Na świecie istnieją systemy w pewnym sensie alternatywne, które jednak ze względu na bardzo małe rozprzestrzenienie nie stanowią istotnej konkurencji. Tak jest np. z Europejską Nagrodą Jakości. Nowy płatnik jakim w naszym kraju stała się od niedawna Kasa Chorych niewątpliwie bardzo potrzebuje miernika jakości przy kontraktowaniu świadczeń szpitalnych. Należy oczekiwać, iż będzie on racjonalnie wykorzystywał to narzędzie stosownie modyfikując stawki dla szpitali akredytowanych a same akredytowane szpitale będą starały się jak najskuteczniej wykorzystać posiadany atut.

Więcej