Daily Archives 17 lipca 2017

Jednolite zakresy danych

Dla efektywnej wymiany danych z rekordu pacjenta konieczne jest ustalenie minimalnych wymagań co do zakresu i formatu danych, jakie gromadzone i wymieniane są w systemach medycznych. W obszarze dotychczasowych regulacji zakresu danych znalazły się:

Więcej