Daily Archives 18 lipca 2017

Komunikacja marketingowa – dalszy opis

Państwowe i niepaństwowe jednostki służby zdrowia, powinny zwrócić baczniejszą uwagę na możliwości, jakie daje im kształtowanie polityki marketingowej. Są to bowiem sprawdzone narzędzia, których nadrzędnym celem jest wsparcie nic tylko sprzedaży usług, ale zapewnienie określonych rozwiązań systemowych. Podstawową cechą tych działań jest przede wszystkim wspólna koordynacja – nie da się bowiem efektywnie ich realizować bez spójnej koncepcji, określonych celów czy środków przeznaczonych na ten cel. Jednak to co wydaje się najważniejsze – to zmiana mentalności w postrzeganiu form wsparcia sprzedaży usług medycznych oraz solidny rozwój wiedzy z tego zakresu, ukierunkowany na decydentów.

Więcej

Kodeks spółek handlowych

Wszystkie osoby samodzielnie wykonujące zawód w sposób stały staną się w rezultacie „przedsiębiorcami”, przy czym można przyjąć, że będą one musiały być wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Więcej

Kiedy należy przeprowadzić interwencje

– STAN ZDROWIA WYMAGAJĄCY OKAZJONALNYCH INTERWENCJI

– 1. Zapewnienie szerokiej dostępności usług (dwuzmianowa praca ZOZ przez 5 lub 6 dni w tygodniu).

Więcej