Daily Archives 24 lipca 2017

Korzyści wynikające z działalności profilaktycznej

Korzyści wynikające z unikniętych kosztów absencji chorobowej i wypadkowej jako rezultat orzeczeń lekarskich po przeprowadzeniu badań profilaktycznych, korzyści wynikające z przeniesienia pracownika lub innych zmian organizacyjnych (I) ograniczania nieobecności nie stanowiącej absencji lub absencji chorobowej i wypadkowej, 2) uniknięcia strat produkcyjnych wynikających ze zmniejszonej wydajności pracy), korzyści wynikające z uniknięcia kosztów wypadków przy pracy, korzyści związane z uniknięciem strat czasu pracy, które mogłyby powstać na skutek zaniechania badań profilaktycznych, oszczędności czasu pracy komórek organizacyjnych zakładu pracy współpracujących w zakresie działalności profilaktycznej z jednostkami służby medycyny pracy, uniknięte wypłaty odszkodowań, ograniczenie kosztów badań profilaktycznych w wyniku ograniczenia fluktuacji załogi, korzyści wynikające z uniknięcia kar sankcyjnych płaconych przez pracodawcę za naruszenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, korzyści podlegają wartościowaniu polegającym na określeniu korzyści w pierwszej kolejności w jednostkach naturalnych, a następnie określeniu ich wartości w jednostkach pieniężnych.

Więcej