Daily Archives 7 sierpnia 2017

Lekarze – kierownicy zakładów

Przekształcenia strukturalne i własnościowe obejmują coraz to nowe i szersze obszary działalności placówek medycznych. Świadczenie usług zdrowotnych, podobnie jak i innych działów gospodarki, zostało poddane prawom wolnego rynku. Wdrażana reforma służby zdrowia wymusza lub w wielu przypadkach już wymusiła na kadrze zarządzającej zmianę stylu kierowania placówką z administrowania na zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technik menedżerskich. Dotyczy to zarówno menedżerów samodzielnych Publicznych Zakładów’ Opieki Zdrowotnej, jak też lekarzy podejmujących indywidualne lub zespołowe praktyki.

Więcej