Daily Archives 8 sierpnia 2017

MARKETING W SŁUŻBIE ZDROWIA CZ. II

Specyfika marketingu jednostek medycznych polega przede wszystkim na tym, że jest to przede wszystkim jednostka zaufania społecznego, której działania postrzegane są prawie zawsze jako wysoce wiarygodne i rzetelne. Równocześnie każda jednostka zajmująca się ochroną zdrowia znajdu- je się pomiędzy organizacjątypowo niedochodową, a firmą nastawioną na osiąganie zysku. Praktycznie może to powodować pewne sprzeczności – z jednej strony np. prywatnej klinice zależy na pozyskiwaniu pacjentów, z drugiej strony, jako jednostka medyczna powinna prowadzić określone programy profilaktyczne. Sprzeczność polega na wydawałoby się sprzeczności interesów – profesjonalne działania zapobiegawcze, powodują spadek ilości pacjentów, co może skutkować świadczeniem mniejszej ilości usług, co z kolei powoduje spadek dochodów. W pewnym momencie, właściciele takiej kliniki, mogą zacząć się zastanawiać nad celowością programów profilaktycznych, skoro ich np. wysoka skuteczność skutkuje spadkiem pacjentów. Nic zmienia to jednak faktu, że projektowanie i realizacja tego typu projektów jest jednym z istotnych elementów kształtowania działań marketingowych służby zdrowia.

Więcej