Daily Archives 17 sierpnia 2017

PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI OCHRONY ZDROWIA CZ. II

Ocena i wybór wniosków zgłaszanych przez samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (zwane dalej SPZOZ-ami ) i ich organy założycielskie dokonywana była w dwóch etapach. W pierwszym etapie ocena i weryfikacja wniosków była dokonywana przez Wojewódzkie Grupy ds. Oceny Wniosków składanych w ramach Programu Działań Wspierających dla Pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej jako Element Restrukturyzacji Zatrudnienia Związany z Reformą Ochrony Zdrowia.

Więcej