AKREDYTACJA POLSKICH SZPITALI

Akredytacja szpitali została przygotowaną n’ latach 1996-1998 i wprowadzaną przez Centrum Monitorowania Jakości ir Ochronie Zdrowia (CMJ ) i wprowadzona ir 1998 r. Poniżej przedstawiono aktualny jej stan i perspektywy rozwoju tego systemu Zapewnienia Jakości u1 Polsce.

Od kilku miesięcy poprzez mass media przenika do czytelników i widzów informacja, iż jakiś szpital uzyskał akredytację. Rodzi to pytanie, co to znaczy? Co prawda komentujący to dziennikarze starają się coś niecoś wyjaśnić, lecz nie najlepiej im to wychodzi. Do niedawna określenie to kojarzono przede wszystkim z uzyskiwaniem przez dziennikarzy prawa obsługi jakiejś ważnej imprezy i przy tej okazji zezwoleniem na wstęp do chronionych pomieszczeń. Niektórzy wiedzieli też, iż poselstwa czy inne przedstawicielstwa dyplomatyczne były akredytowane przy obcych dworach lub rządach jeśli złożone przez nie papiery uwierzytelniające zostały zaakceptowane. W odniesieniu do placówek zdrowotnych ani jeden ani drugi rodzaj akredytacji nic ma jednak zastosowania. Sąza to dwa dalsze, które w określonych sytuacjach mogą być w pełni adekwatne.

Na jesieni 1993 roku, gdy ruszyło szkolenie nowego typu specjalizacji lekarskiej – medycyny rodzinnej ówczesny Departament Nauki i Kształcenia Ministerstwa Zdrowia zainicjował nowy sposób doboru placówek, które miały tych lekarzy kształcić. Kolegium Lekarzy Rodzinnych powierzono zadanie dokonania akredytacji placówek kształcących. Specjalnie wyłoniona komisja opracowała kryteria, jakie te placów ki winny spełniać. Wszyscy chętni zostali powiadomieni jakie informacje i opracowania winny nadesłać. Komisja Kolegium ostatecznie zakwalifikowała jedynie placówki, które spełniły te kryteria. Tryb ten powtarzano kilkakrotnie dopóki Ministerstwo nic powróciło do PRL-owskicj tradycji dyktatu CMKP (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) w zakresie medycznych specjalizacji. Późniejszą, choć analogiczną aktywnością był pomysł akredytowania kierunków studiów na uniwersytetach. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego powołała Komisję Akredytacyjną, której zadaniem jest rozwijanie tego sytemu. Komisja została afiliowana przy Uniwersytecie Poznańskim. Opracowuje ona kryteria, które muszą spełniać placówki uniwersyteckie, aby uzyskać akredytację. Poddawane są jej nie całe uczelnie, ale poszczególne kierunki studiów.

Akredytacja szpitali, która właśnie rozpoczęła się w Polsce, dotyczy ich funkcji leczniczych a nie edukacyjnych. Z tym związana jest zasadnicza różnica pomiędzy akredytacją placówki medycznej a akredytacja programu kształcenia. Pierwsza dotyczy całej instytucji, druga ograniczać się może do wybranego typu szkolenia. Na losy chorych rzutuje sytuacja w całym szpitalu a nie tylko na oddziałach, w których przebywają. Łatwo sobie wyobrazić, iż błąd w centralnej sterylizacji może dotknąć pacjentów na wielu oddziałach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>