Jakie są główne zadania Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej ? – bank

Wbrew pozorom Narodowy Bank Polski ma nieco więcej zadań niż można by było się spodziewać. Z pozoru to nic wielkiego , pieniądze drukowane są przecież w mennicach , mało kto słyszał o emisji monet okolicznościowych za którą odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski , jednak zadania tej instytucji są zdecydowanie szersze. Oprócz rutynowych czynności takich jak wymiana pieniędzy , odpowiedzialność za ilość emisji pieniądza Narodowy Bank Polski ma zdecydowanie bardziej poważne i odpowiedzialne zadania. Najważniejszym zadaniem Narodowego Banku Polski , które jest zresztą zapisane w konstytucji obok emisji pieniądza jest czuwanie nad jego wartością , a więc utrzymanie w ryzach inflacji (inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen tak zwanego koszyka inflacyjnego) przy pomocy różnych mechanizmów kreacji pieniądza jak na przykład stopy procentowe. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem jest utrzymanie odpowiednich rezerw walutowych (dolar , euro) tak aby można było na bieżąco obsługiwać eksport oraz import , oraz co bardzo ważne terminowo obsługiwać zadłużenie zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku gdy Polska obsługiwała by swoje zadłużenie zagraniczne nieterminowo z powodu braku obcej waluty grożą nam na prawdę bardzo poważne konsekwencje począwszy od znacznego obniżenia ratingów Polski , a skończywszy na wyższych kosztach obsługi naszego zadłużenia. Należy pamiętać , że płynność finansowa wyrażona w obcych walutach jest również potrzebna do zakupu bardzo ważnych , a nawet strategicznych surowców energetycznych taki jak gaz czy ropa naftowa. Najważniejszym konstytucyjnym celem Narodowego Banku Polskiego jest jednak utrzymanie w ryzach inflacji. Aby kontrolować jej poziom Narodowy Bank Polski ma stworzoną specjalną komórkę która zajmuje się analizą wysokości stóp procentowych które mają niebagatelny wpływ na poziom inflacji w Polsce. Tym organem jest Rada Polityki Pieniężnej która obraduje raz w miesiącu pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego ,czego efektem jest głosowanie odnośnie wysokości obowiązujących w przyszłym miesiącu stóp procentowych , w tym najw

bank

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>