Co to jest akredytacja?

Akredytacja to system dobrowolnej, zewnętrznej i bezpośredniej oceny mający na celu zapewnienie dobrego poziomu świadczeń i wskazanie, które placówki taki poziom gwarantują. Termin pochodzi od łacińskiego „credo”- wierzę. W sensie dosłownym oznacza, iż organizacja będąca tzw. ciałem akredytującym czy też udzielającym akredytacji oficjalnie zawierza zakładowi opieki zdrowotnej, iż dobrze pełni swoje funkcje względem pacjentów. To zawierzenie oparte jest na maksymalnie kompleksowej i wyczerpującej a zarazem wiarygodnej ocenie dokonywanej na miejscu w placówce przez wizytatorów odpowiednio przygotowanych do wykonywania tej funkcji.

Aby ocena była rzetelna opiera się nie na doraźnych wrażeniach osób dokonujących przeglądu, ale na porównaniu rzeczywistości z warunkami, jakie szpital winien spełniać sformułowaniami w tzw. standardach akccnta- cyjnych. Istotne jest, iż są to warunki explicite zapisane i publicznie znane. W 1998 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wydało Program Akredytacji Szpitali zawierający zarówno zestaw standardów akredytacyjnych jak i omówienie całej procedury wiodącej do akredytacji. Każdy szpital może poznać obowiązujące standardy na wiele miesięcy przed wizytą, samodzielnie oszacować na ile je spełnia i stosownie przygotować się do przeglądu prowadzonego przez wizytatorów wprowadzając potrzebne usprawnienia i likwidując niedostatki. Termin wizyty uzgadniany jest pomiędzy szpitalem a Ośrodkiem Akredytacyjnym CMJ-u na czas, gdy szpital gotowy jest już poddać się ocenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>