Definicje koncesji i jej istota – kontynuacja

Inna definicja tego terminu (zob. W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z 1990 r.) podkreśla, iż koncesja to upoważnienie do wykonywania jakiejś określonej działalności, głównie gospodarczej, wydane przez władze administracyjne osobie fizycznej lub prawnej.

Jeszcze inna definicja koncesji (patrz Z. Dowgiałło: Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy z 1996 r.) przyjmuje, iż jest to formalne zezwolenie państwa na podjęcie przez firmę określonej działalności gospodarczej, którą państwo to z różnych powodów reglamentuje.

Kolejna z definicji (zawarta w Nowej encyklopedii powszechnej PWN z 1996 r., tom 3) podaje, iż przez koncesję rozumie się scedowanie jednostce prywatnej uprawnienia na prowadzenie działalności, która łączyła się z monopolem państwa, łącznie z określonymi uprawnieniami władczymi.

Następna definicja (cyt. za J. Olszewski: Prawo gospodarcze dla menedżerów z 1997 r.) stanowi, że koncesja dotyczy sytuacji, w których państwo zastrzega sobie wyłączność na określoną sferę działalności ze względu na jej znaczenie i użyteczność publiczną.

Szósta definicja koncesji (podana przez A. Eichlera: Koncesjonowanie działalności gospodarczej. Wkładka do Gazety Prawnej nr 33 z 1998 r.) stwierdza, iż jest wyrazem zgody właściwego organu państwa na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej zastrzeżonej prawnie na rzecz państwa, przez niepaństwowe podmioty gospodarcze na podstawie przepisów określających warunki i tryb koncesjonowania.

Siódma z definicji (por. W. Kubala: Prawo działalności gospodarczej z 2000 r.) podkreśla, iż przez koncesję rozumie się akt administracyjny, na którym koncesjonariusz opiera prawo posiadania pewnego zakresu administracji publicznej w celu wykonywania jej we własnym imieniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>