Funkcje reprezentatywne Izby Lekarskiej

Pomimo tych wszystkich powiązań, Izba jest niezależna od rządu, a kontrola państwa polega jedynie na sprawdzaniu, czy Izba wypełnia prawo. Wszystkie kwestie natury medycznej i zawodowej rozpatrywane powinny być na poziomie samorządowym. Jednak na polu politycznym Izba jest najbardziej dostrzegalna z powodu pełnienia funkcji reprezentacyjnych:

– reprezentacja w polityce i mediach. Wybrani przedstawiciele Izby reprezentują całą społeczność lekarską i posiadają mandat do przekazywania opinii lekarzy politykom i mediom:

– wypowiadanie stanowisk tr sprawie projektów ustaw i innych regulacji prawnych. O ile dotyczą one bądź mają wpływ na problemy natury medycznej lub społecznej, Izba musi posiadać zdolność wyrażania stanowisk, komentowania i krytykowania projektów i innych regulacji prawnych:

– system emerytalny. Lekarze powinni mieć swoje własne ubezpieczenie emerytalne, odpowiadające potrzebom środowiska lekarskiego, które zwapniałoby im trochę lepszą ochronę niż powszechne ubezpieczenie emerytalne. Sprawa była wielokrotnie dyskutowane na forum Izby – być może należałoby ponownie rozważyć taką możliwość. Specjaliści twierdzą, że dla zawodowej grupy liczącej ponad sto tysięcy osób jest to możliwe i bezpieczne:

– opieka społeczna. Izba powinna zapewnić pomoc członkom będącym w potrzebie. mgr Anita Kowal, mgr Anna Rak

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>