Komunikacja marketingowa

Działania jednostek medycznych i lekarzy w tym zakresie, są ograniczone ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Jednocześnie szczególną rolę w kształtowaniu marketingu usług medycznych odgrywają następujące czynniki:

– promocja usług medycznych: głównie w wymiarze informowania o rodzajach świadczonych usług i ich zakresie:

– promocja profilaktyki: związana z projektami marketingowymi służącymi zmianie społecznego nastawienia do określonych zjawisk czy patologii społecznych. Realizowana zarówno w wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim:

– public relations: jako jeden z najważniejszych i najtańszych elementów komunikacji marketingowej w służbie zdrowia, rozumiane jako kształtowanie pozytywnego postrzegania danej jednostki lub środowiska medycznego np. w danym regionie. Jest to jednocześnie element niezmiernie wrażliwy na popełniane błędy – np. nawet drobne problemy związane z usługami czy funkcjonowaniem przychodni rejonowej mogą mieć niebagatelny wpływ na wybór pacjentów. W tego typu sytuacjach najpierw’ powinno się zmienić działanie tego typu jednostki i odpowiednio to nagłośnić, niż próbować „zatykać uszy i oczy” pacjentów kolorowymi folderami:

– publicity: szczególnie w wymiarze aktywnej, stałej i konkretnej współpracy z mediami, które jako opiniotwórcze pełnią szczególną rolę w marketingu medycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>