Lekarze – kierownicy zakładów

Przekształcenia strukturalne i własnościowe obejmują coraz to nowe i szersze obszary działalności placówek medycznych. Świadczenie usług zdrowotnych, podobnie jak i innych działów gospodarki, zostało poddane prawom wolnego rynku. Wdrażana reforma służby zdrowia wymusza lub w wielu przypadkach już wymusiła na kadrze zarządzającej zmianę stylu kierowania placówką z administrowania na zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technik menedżerskich. Dotyczy to zarówno menedżerów samodzielnych Publicznych Zakładów’ Opieki Zdrowotnej, jak też lekarzy podejmujących indywidualne lub zespołowe praktyki.

Lekarze – kierownicy zakładów muszą usprawniać pracę podległej placówki, dostosowując ją do wymogów gry rynkowej w jakiej przyszło im uczestniczyć. Wdrożenie reguł rachunku ekonomicznego, wykorzystywanie technik negocjacyjnych, działanie zgodnie z zasadami marketingu w tak zdawałoby się kultowych obiektach jak szpitale, przychodnie staje się coraz bardziej powszechne i wręcz nieodzowne.

Nastąpiła radykalna zmiana funkcji placówek medycznych. Obok zadań związanych z niesieniem pomocy lekarskiej rówmież i one są postrzegane jako miejsce generowania zysków a nie tylko tworzenia kosztów. Podobnie jak w zakładach produkcyjnych tworzy się centra zysków, w których łatwo ustalić kto generuje przychody nie licząc się z ponoszonymi kosztami, a kto natomiast zasługuje na uznanie wypełniając swoją dualną misję satysfakcjonująca zarówno pacjentów jak i pracodawcę.

Kośćccm funkcjonowania placówek medycznych stały się kanony zawarte w nowej specjalistycznej dziedzinie, którą najlepiej póki co określa neologizm, stworzony na potrzeby nie tylko tego opracowania – medy- ekonomia. Lekarze wprawnie poruszający się skalpelem chirurgicznym uczą się równie trudnej sztuki władania skalpelem ekonomicznym. Jak funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej, jak promować usługi medyczne w konkurencyjnym środowisku, jak tworzyć wzajemne korzystne relacje z otoczeniem, to pytania na które muszą znaleźć odpowiedź menedżerowie w białych fartuchach. Koniecznością staje się również tworzenie wizerunku szpitala, przychodni, gabinetu lekarskiego. Placówki medyczne w gospodarce rynkowej są poddawane ocenom o różnym odcieniu życzliwości. Niestety są one często beneficjantami niekorzystnych opinii dotyczących wdrażania reformy w ochronie zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>