MARKETING W SŁUŻBIE ZDROWIA CZ. II

Specyfika marketingu jednostek medycznych polega przede wszystkim na tym, że jest to przede wszystkim jednostka zaufania społecznego, której działania postrzegane są prawie zawsze jako wysoce wiarygodne i rzetelne. Równocześnie każda jednostka zajmująca się ochroną zdrowia znajdu- je się pomiędzy organizacjątypowo niedochodową, a firmą nastawioną na osiąganie zysku. Praktycznie może to powodować pewne sprzeczności – z jednej strony np. prywatnej klinice zależy na pozyskiwaniu pacjentów, z drugiej strony, jako jednostka medyczna powinna prowadzić określone programy profilaktyczne. Sprzeczność polega na wydawałoby się sprzeczności interesów – profesjonalne działania zapobiegawcze, powodują spadek ilości pacjentów, co może skutkować świadczeniem mniejszej ilości usług, co z kolei powoduje spadek dochodów. W pewnym momencie, właściciele takiej kliniki, mogą zacząć się zastanawiać nad celowością programów profilaktycznych, skoro ich np. wysoka skuteczność skutkuje spadkiem pacjentów. Nic zmienia to jednak faktu, że projektowanie i realizacja tego typu projektów jest jednym z istotnych elementów kształtowania działań marketingowych służby zdrowia.

W jaki sposób jednostka medyczna może planować swoje działania marketingowe? Oczywiście, pierwszym i podstawowych zagadnieniem, jest sprawa ich finansowania. I tutaj, o ile prywatna czy państwowa firma medyczna może mieć problemy z wykreowaniem własnych środków, o tyle z powodzeniem można współpracować z otoczeniem w zakresie tworzenia tzw. aliansów marketingowych. Alianse tego typu mogą przyjąć następujące formy:

– współpraca z podobnymi jednostkami medycznymi – bądź realizującymi podobne cele (np. wyspecjalizowane szpitale czy kliniki podejmujące wspólne działania):

– współpraca z rożnymi jednostkami medycznymi, których cechą jest umiejscowienie w określonym regionie (działania ukierunkowane są wtedy na mieszkańców danego regionu):

– współpraca z organizacjami typu non-profit, zasilanymi środkami włas- nymu bądź z wyspecjalizowanych funduszy:

– współpraca ze sponsorami, których działalność jest zbliżona do celu np. realizowanego projektu marketingowego (np. producent pasty do zębów jako jeden ze sponsorów projektu profilaktyki stomatologicznej):

– współpraca z mediami (szczególnie w zakresie nagłośnienia projektów oraz publicity):

– współpraca z firmami farmaceutycznymi czy producentami sprzętu medycznego, wprowadzającymi na rynek swoje produkty (oczywiście o ile uczestnicząca jednostka medyczna uzna niekwestionowane korzyści dla pacjentów).

Podstawową koncepcję narzędziową w marketingu służby zdrowia można określić 5 podstawowymi elementami tzw, kompozycji marketingmix.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>