Podatek od gier

Podatek ten jest prawnie uregulowany w ośmiu artykułach (od art. 40 do art. 47) ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r., nr 102, poz. 650 z póżn. zm.). Jest podatkiem państwowym.

Podatkiem od gier objęte są gry losowe (tj. gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin) i zakłady wzajemne (zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu). Do gier losowych zalicza się: gry liczbowe, loterie pieniężne i fantowe, gry cylindryczne (ruletkę), gry w karty, gry w automatach losowych, gry w bingo pieniężne i fantowe oraz loterie promocyjne. Natomiast do zakładów wzajemnych zalicza się zakłady o odgadnięcie wyników sportowego współzawodnictwa ludzi i zwierząt (totalizatory) oraz bukmacherstwo. Podstawa opodatkowania tym podatkiem zależy od rodzaju gry lub zakładów wzajemnych.

Podatnikami podatku od gier są podmioty urządzające gry losowe oraz prowadzące działalność w zakresie gier losowych lub zakładów wzajemnych. (Szersze rozważania zob. w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów. Warszawa 2000, nr 1).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>