PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Zmiana systemu finansowania usług na system ubezpieczniowo-budżc- towy jest tylko jednym z elementów reformy ochrony zdrowia w Polsce. Reforma zakłada również oparcie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia o regulowany rynek świadczeń zdrowotnych, dlatego też o całościowych zmianach będzie można mówić dopiero po zafunkcjonowaniu mechanizmów rynkowych zarówno po stronie świadczeniodawców (lekarze, przychodnie, szpitale, sanatoria) jak i po stronie dysponenta środków finansowych (Kasy Chorych, Instytucje Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Obecnie jesteśmy dopiero po pierwszym etapie wdrażania reformy ochrony zdrowia, zakładającym powołanie i uruchomienie Kas Chorych. Wiele występujących dzisiaj czynników, przewidywane było jako stan krótkotrwały i przejściowy. Aby zapobiec utrwaleniu się szeregu negatywnych zjawisk związanych z działalnością Kas, świadczeniodawców i właścicieli jednostek ochrony zdrowia niezbędne jest zatem jak najszybsze realizowanie kolejnych etapów wdrażanej reformy. W przeciwnym razie dojść może do utrwalania się słabych stron funkcjonującego systemu.

– określenie koszyka świadczeń przysługujących w ramach ubezpieczenia,

– wdrożenie systemu bieżącej identyfikacji ubezpieczonych i składek, warunkujących wprowadzenie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

– prywatyzacja świadczeniodawców,

– wprowadzenie konkurencji dla Kas Chorych,

– wprowadzenie dodatkowych, uzupełniających systemów ubezpieczenia zdrowotnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>