Zakłady opieki zdrowotnej

Ustawa o ZOZ określa Zakład Opieki Zdrowotnej jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Definicja art. 1 ust.l powołanej ustawy nie ogranicza się więc tylko do „zespołu osób” i przede wszystkim „środków majątkowych” czyli do elementu przedmiotowego – funkcjonalnego, lecz zawiera również element organizacyjny (zespół ma być wyodrębniony organizacyjnie).

ZOZ jest utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia (a ewentualnie także innych celów, określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o ZOZ). Nie stosują się do niego obecnie przepisy o działalności gospodarczej (co stwierdza art. 8a ust. 1 ustawy o ZOZ, który jednak, trzeba zaznaczyć, odsyła do obecnie obowiązującej ustawy, a nie ogólnie przepisów o działalności gospodarczej, co oznacza, że straci on walor prawny z dniem 1 stycznia 2001 r., gdy wejdzie w życie ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.-Prawo działalności gospodarczej – Dz.U. Nr 101, poz. 1178).

Obecnie ZOZ nie może z tego powodu być uznany za przedsiębiorcę (do 1997 r. podmiot gospodarczy) – przedsiębiorstwo służy do realizacji zadań gospodarczych, w związku z czym służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Może jednak niebawem stać się przedsiębiorcą. W świetle obowiązującej od 1 stycznia 2001 r. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym samodzielny publiczny ZOZ nadal jednak nie będzie uznawany za przedsiębiorcę, bowiem będzie wpisany do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych ZOZ-ów (a więc podmiotów typu mm profit).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>