Zasady wprowadzania ZOZ na rynek usług medycznych

Z chwilą przygotowania podstawowej bazy lokalowej oraz skompletowania kadry medycznej należy jak najszybciej rozpocząć wprowadzanie ZOZ na rynek usług medycznych. Z badań socjologicznych wynika, iż jednym z ważniejszych czynników wzbudzających zaufanie do placówki jest jej długotrwałe funkcjonowanie na danym terenie.

Podmioty, które nie zawarły kontraktu z Kasą Chorych na rok 2001, lub planują dopiero rozszerzyć zakres usług o psychiatrię, działalność rozpocząć mogą od świadczeń odpłatnych. Usługi powinny być udzielane w siedzibie jednostki centralnej oraz w jednostkach satelitarnych pod szyldem ZOZ. Powyższy krok poprzedzić trzeba serią działań informacyjnych, czynionych w zgodzie z obowiązującym zakazem reklamy.

Przed ogłoszeniem przez Regionalne Kasy Chorych konkursów ofert na rok 2002, na przestrzeni czerwca sierpnia, ZOZ powinien złożyć do właściwej Kasy Chorych wniosek o uwzględnienie refundowania hospitalizacji domowych oraz hosteli. Wniosek należy złożyć wówczas, jeśli Kasa

Chorych nic zakupywała dotychczas tego rodzaju świadczeń, a istnieje wola podmiotu do ich udzielania. Przed rozpoczęciem właściwej działalności refundowanej, pomyśleć można o zorganizowaniu festynu informacyjnego, łącząc propagowanie postaw prozdrowotnych z umacnianiem pozyc ji ZOZ w społeczności lokalnej.

W trakcie codziennej pracy, kierować się warto priorytetem ciągłego podnoszenia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń. Podejmowanie działań stosownych do zachowań rynku usług zdrowotnych, możliwe będzie przy jego ścisłym monitorowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>